header
header
header

Ośrodek Szkolenia Ratowniczego w Gdyni

Al. Jana Pawła II 9 (Yacht Klub Stal)

Tel.
603 084 228

Zapisz się na kurs!

Nowa lokalizacja!Ośrodek Szkoleniowy został przeniesiony na Al. Jana Pawła II 9 w Gdyni

Mieścimy się w budynku Yacht Klubu Stal,

603 084 228

INDYWIDUALNE TECHNIKI RATUNKOWE ODNOWIENIE 29.11.2023

PRZECIWPOŻAROWY PODSTAWOWY ODNOWIENIE 30.11.2023

RATOWNIK MORSKI ODNOWIENIE 08.12.2023

PRZECIWPOŻAROWY STOPNIA WYŻSZEGO ODNOWIENIE 07.12.2203

Ośrodek zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia w przypadku zbyt małej ilości uczestników


Kursy w naszej ofercie

Szkolenia ratownicze dla osób chcących pracować na morzu oraz dla członków załóg pływających

Ośrodek Szkolenia Ratowniczego Fundacji Rozwoju Akademii Morskiej rozpoczął działalność 2 maja 1984 roku jako pozawydziałowa jednostka organizacyjna Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni. Po ustanowieniu Fundacji Rozwoju WSM w Gdyni, 29 września 1990 roku, Ośrodek został włączony do jej struktury organizacyjnej. Wszystkie szkolenia i kursy prowadzone w Ośrodku są realizowane zgodnie z wymaganiami programowymi określonymi Przez IMO i zawartymi w Konwencji STCW oraz wymaganiami o kwalifikacjach członków załóg pływających, określonych w przepisach krajowych i zagranicznych.

Gdynia kursy morskie

Zintegrowany kurs bezpieczeństwa morskiego STCW (ang. International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers) jest organizowany na podstawie postanowień Międzynarodowej Konwencji STCW z roku 1978 z późniejszymi zmianami zgodnie z wymaganiami prawidła VI/1. Szkolenie przeznaczone jest dla marynarzy oraz wszystkich osób pracujących na statkach i żaglowcach. Składa się z zajęć teoretycznych oraz praktycznych. Uzyskany certyfikat, wydawany przez Urząd Morski, ważny jest 5 lat.

Kurs bezpieczeństwa morskiego

Zintegrowany kurs bezpieczeństwa STCW obejmuje 4 podstawowe kursy marynarskie:

  • indywidualne techniki ratunkowe (ITR), których tematyka obejmuje, m.in. rozpoznawanie zagrożeń życia na morzu, sygnały wyzwania pomocy, organizację ewakuacji oraz techniki ratowania rozbitków;
  • ochrona przeciwpożarowa, w skład której wchodzi np. umiejętne rozpoznawanie zagrożeń pożarowych, organizacja walki z pożarem na statku, stosowanie właściwych środków gaśniczych;
  • elementarne zasady udzielania pierwszej pomocy medycznej, na którym poruszane są, m.in. zagadnienia anatomii i fizjologii organizmu człowieka, techniki reanimacji, unieruchamiania skręceń, zwichnięć i złamań oraz inne metody postępowania w przypadkach zagrożeń życia na statku;
  • bezpieczeństwo własne i odpowiedzialność wspólna, którego program obejmuje w szczególności ochronę środowiska naturalnego, omówienie przepisów międzynarodowych oraz przestrzeganie zasad BHP.

Kursy STCW

Oprócz wyżej wymienionych szkoleń, do obowiązkowych kursów STCW wchodzi również problematyka ochrony statku, który również znajduje się w naszej ofercie. Zachęcamy do odbycia szkoleń marynarskich w Ośrodku Szkolenia Ratowniczego w Gdyni, gdzie szkolimy marynarzy, żeglarzy, studentów uczelni morskich, lotników, antyterrorystów, strażaków portowych, załogi platform wiertniczych, policjantów oraz osoby podejmujące pracę na morzu. Aby zapewnić wysoki poziom kursów, zatrudniamy kadrę dydaktyczną o najwyższych kwalifikacjach, posiadającą zarówno dyplomy oficerskie marynarki handlowej jak i certyfikaty ukończonych szkoleń instruktorskich w zagranicznych ośrodkach szkoleniowych. Zapraszamy na kursy marynarskie do Gdyni!

Kursy morskie - zintegrowany kurs bezpieczeństwa STCW - kurs ITR