header
header
header

Ośrodek Szkolenia Ratowniczego w Gdyni

Al. Jana Pawła II 9 (Yacht Klub Stal)

Tel.
603 084 228

Zapisz się na kurs!

Nowa lokalizacja!Ośrodek Szkoleniowy został przeniesiony na Al. Jana Pawła II 9 w Gdyni

Mieścimy się w budynku Yacht Klubu Stal,

603 084 228

KURS PRZECIWPOŻAROWY STOPNIA WYŻSZEGO OD PODSTAW 22.05.2024

Ośrodek zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia w przypadku zbyt małej ilości uczestników


Kursy w naszej ofercie

Szkolenia ratownicze dla osób chcących pracować na morzu oraz dla członków załóg pływających

Ośrodek Szkolenia Ratowniczego Fundacji Rozwoju Akademii Morskiej rozpoczął działalność 2 maja 1984 roku jako pozawydziałowa jednostka organizacyjna Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni. Po ustanowieniu Fundacji Rozwoju WSM w Gdyni, 29 września 1990 roku, Ośrodek został włączony do jej struktury organizacyjnej. Wszystkie szkolenia i kursy prowadzone w Ośrodku są realizowane zgodnie z wymaganiami programowymi określonymi Przez IMO i zawartymi w Konwencji STCW oraz wymaganiami o kwalifikacjach członków załóg pływających, określonych w przepisach krajowych i zagranicznych.

Gdynia kursy morskie

Zintegrowany kurs bezpieczeństwa morskiego STCW (ang. International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers) jest organizowany na podstawie postanowień Międzynarodowej Konwencji STCW z roku 1978 z późniejszymi zmianami zgodnie z wymaganiami prawidła VI/1. Szkolenie przeznaczone jest dla marynarzy oraz wszystkich osób pracujących na statkach i żaglowcach. Składa się z zajęć teoretycznych oraz praktycznych. Uzyskany certyfikat, wydawany przez Urząd Morski, ważny jest 5 lat.

Kurs bezpieczeństwa morskiego

Zintegrowany kurs bezpieczeństwa STCW obejmuje 4 podstawowe kursy marynarskie:

  • indywidualne techniki ratunkowe (ITR), których tematyka obejmuje, m.in. rozpoznawanie zagrożeń życia na morzu, sygnały wyzwania pomocy, organizację ewakuacji oraz techniki ratowania rozbitków;
  • ochrona przeciwpożarowa, w skład której wchodzi np. umiejętne rozpoznawanie zagrożeń pożarowych, organizacja walki z pożarem na statku, stosowanie właściwych środków gaśniczych;
  • elementarne zasady udzielania pierwszej pomocy medycznej, na którym poruszane są, m.in. zagadnienia anatomii i fizjologii organizmu człowieka, techniki reanimacji, unieruchamiania skręceń, zwichnięć i złamań oraz inne metody postępowania w przypadkach zagrożeń życia na statku;
  • bezpieczeństwo własne i odpowiedzialność wspólna, którego program obejmuje w szczególności ochronę środowiska naturalnego, omówienie przepisów międzynarodowych oraz przestrzeganie zasad BHP.

Kursy STCW

Oprócz wyżej wymienionych szkoleń, do obowiązkowych kursów STCW wchodzi również problematyka ochrony statku, który również znajduje się w naszej ofercie. Zachęcamy do odbycia szkoleń marynarskich w Ośrodku Szkolenia Ratowniczego w Gdyni, gdzie szkolimy marynarzy, żeglarzy, studentów uczelni morskich, lotników, antyterrorystów, strażaków portowych, załogi platform wiertniczych, policjantów oraz osoby podejmujące pracę na morzu. Aby zapewnić wysoki poziom kursów, zatrudniamy kadrę dydaktyczną o najwyższych kwalifikacjach, posiadającą zarówno dyplomy oficerskie marynarki handlowej jak i certyfikaty ukończonych szkoleń instruktorskich w zagranicznych ośrodkach szkoleniowych. Zapraszamy na kursy marynarskie do Gdyni!

Kursy morskie - zintegrowany kurs bezpieczeństwa STCW - kurs ITR