header
header

Witamy w Ośrodku Szkolenia Ratowniczego w Gdyni

Ośrodek Szkolenia Ratowniczego Fundacji Rozwoju Akademii Morskiej rozpoczął działalność 2 maja 1984 roku jako pozawydziałowa jednostka organizacyjna Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni.

Po ustanowieniu Fundacji Rozwoju WSM w Gdyni, 29 września 1990 roku, Ośrodek został włączony do jej struktury organizacyjnej. Wszystkie szkolenia i kursy prowadzone w Ośrodku są realizowane zgodnie z wymaganiami programowymi określonymi Przez IMO i zawartymi w Konwencji STCW oraz wymaganiami o kwalifikacjach członków załóg pływających, określonych w przepisach krajowych i zagranicznych.

Zintegrowane Kursy STCW Dla Marynarzy w Gdyni

Prowadzimy szkolenia ratownicze dla osób chcących pracować na morzu oraz dla człoków załóg pływających. Zintegrowany kurs bezpieczeństwa morskiego STCW (ang. International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers) jest organizowany na podstawie postanowień Międzynarodowej Konwencji STCW z roku 1978 z późniejszymi zmianami zgodnie z wymaganiami prawidła VI/1. Kurs STCW przeznaczony jest dla marynarzy oraz wszystkich osób pracujących na statkach i żaglowcach. Składa się z zajęć teoretycznych oraz praktycznych. Uzyskany certyfikat, wydawany przez Urząd Morski, ważny jest 5 lat.

Kurs Bezpieczeństwa Morskiego

Zintegrowany kurs bezpieczeństwa STCW obejmuje 4 podstawowe kursy marynarskie:

-indywidualne techniki ratunkowe (ITR), których tematyka obejmuje, m.in. rozpoznawanie zagrożeń życia na morzu, sygnały wyzwania pomocy, organizację ewakuacji oraz techniki ratowania rozbitków;

-ochrona przeciwpożarowa, w skład której wchodzi np. umiejętne rozpoznawanie zagrożeń pożarowych, organizacja walki z pożarem na statku, stosowanie właściwych środków gaśniczych;

-elementarne zasady udzielania pierwszej pomocy medycznej, na którym poruszane są, m.in. zagadnienia anatomii i fizjologii organizmu człowieka, techniki reanimacji, unieruchamiania skręceń, zwichnięć i złamań oraz inne metody postępowania w przypadkach zagrożeń życia na statku;

-bezpieczeństwo własne i odpowiedzialność wspólna, którego program obejmuje w szczególności ochronę środowiska naturalnego, omówienie przepisów międzynarodowych oraz przestrzeganie zasad BHP.

Kursy Morskie

Oprócz wyżej wymienionych szkoleń, do obowiązkowych kursów STCW wchodzi również problematyka ochrony statku, który również znajduje się w naszej ofercie. Zachęcamy do odbycia szkoleń marynarskich w Ośrodku Szkolenia Ratowniczego w Gdyni, gdzie szkolimy marynarzy, żeglarzy, studentów uczelni morskich, lotników, antyterrorystów, strażaków portowych, załogi platform wiertniczych, policjantów oraz osoby podejmujące pracę na morzu. Aby zapewnić wysoki poziom kursów, zatrudniamy kadrę dydaktyczną o najwyższych kwalifikacjach, posiadającą zarówno dyplomy oficerskie marynarki handlowej jak i certyfikaty ukończonych szkoleń instruktorskich w zagranicznych ośrodkach szkoleniowych.

Certyfikat ISO 9001 zatwierdzony przez Polską Izbę Handlu Zagranicznego

Polityka jakości

Certyfikat uznania

Zapraszamy na Kursy Marynarskie do Gdyni!