header
header

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych

 

 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO) oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE, informujemy iż administratorem Państwa danych osobowych jest Ośrodek Szkolenia Ratowniczego Fundacji Rozwoju Akademii Morskiej w Gdyni z siedzibą przy Al. Jana Pawła II 9, 81-345 Gdynia;

 

2. Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych proszę kierować na adres e-mail: osr@osrgdynia.pl;

 

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług szkoleniowych na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz konieczności wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lic. c RODO)

 

4. Odbiorcą Państwa danych osobowych są upoważnieni wspólnicy Ośrodka Szkolenia Ratowniczego FRAM, podmioty zaangażowane w realizację kursu oraz podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa;

 

5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych;

 

6. Państwa dane będą przechowywane do 5 lat od czasu zakończenia procesu szkolenia ;

 

7. Przysługują Państwu następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych:
– prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania
– prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych
– prawo do przenoszenia danych osobowych
– prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

 

8. Użytkownik może skorzystać z wymienionych uprawnień wysyłając maila z żądaniem wykonania danej czynności na adres e-mail: osr@osrgdynia.pl

 

9. Administrator niezwłocznie wykonuje Państwa żądanie. Zastrzega się jednak, że wykonanie tej czynności może mieć wpływ na możliwość lub charakter obsługi Państwa w zakresie świadczonych przez Administratora usług.

 

10. Jeżeli uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu wniesienie zażalenia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.