header
header

Zintegrowany Kurs Bezpieczeństwa STCW

(Basic safety training)

Zawiera: ITR, P.POŻ, elementarny medyczny, bezpieczeństwo własne

Wymagania

brak

Terminy

TERMINY DO UZGODNIENIA POD NUMEREM TELEFONU 603084228

Dodatkowe

Na poligonie ppoż.: gorsze ubranie i rękawiczki chroniące przed ubrudzeniem, pełne obuwie. Zajęcia na basenie (środa) : strój kąpielowy lub przylegające kąpielówki, klapki, czepek, ręcznik OPłATA ZA WYDANIE CERTYFIKATU 20 ZŁ

Indywidualne Techniki Ratunkowe

(Basic safety training in personal survival techniques)

Pierwszy raz

Uaktualnienie

Wymagania

brak

Terminy

TERMINY DO UZGODNIENIA POD NUMEREM TELEFONU 603084228

Dodatkowe

Zajęcia na basenie (środa) : strój kąpielowy lub przylegające kąpielowki, klapki, czepek, ręcznik. OPŁATA ZA WYDANIE CERTYFIKATU 20 ZŁ

Ochrona Przeciwpożarowa

(Basic safety training in fire prevention and fire fighting)

Pierwszy raz

Uaktualnienie

Wymagania

 brak

Terminy

TERMINY DO UZGODNIENIA POD NUMEREM TELEFONU 603 084 228

Dodatkowe

OPŁATA ZA WYDANIE CERTYFIKATU 20 ZŁ

Ochrona Przeciwpożarowa – Stopień Wyższy

(Training in advanced fire fighting)

Pierwszy raz

Uaktualnienie

Wymagania

Posiadanie aktualnego certyfikatu Ochrony Przeciwpożarowej stopień podstawowy lub takiego, które utraciło ważność w okresie nie dłuższym niż 1 rok przed datą wydania nowego certyfikatu, oraz 6-miesięcznej praktyki pływania odbytej w okresie ostatnich 5 lat przed przystąpieniem do kursu.

Terminy

TERMINY DO UZGODNIENIA POD NUMEREM TELEFONU 603084228

Dodatkowe

Zajęcia na poligonie: strój roboczy lub kombinezon jednorazowy, rękawice ochronne, buty ochronne lub sportowe, maseczka OPŁATA ZA WYDANIE CERTYFIKATU 20 ZŁ

Elementarne Zasady Udzielania Pierwszej Pomocy

(Basic safety training in elementary first aid)

Wymagania

brak

Terminy

TERMINY DO UZGODNIENIA POD NUMEREM TELEFONU 603084228

Dodatkowe

Świadectwo w zakresie elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy ważne jest bezterminowo OPLATA ZA WYDANIE CERTYFIKATU 20 ZŁ

Bezpieczeństwo Własne i Odpowiedzialność Wspólna

(Basic safety training in personal safety and social responsibilities)

Wymagania

brak

Terminy

TERMINY DO UZGODNIENIA POD NUMEREM TELEFONU 603084228.

Dodatkowe

Świadectwo w zakresie bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej ważne jest bezterminowo OPLATA ZA WYDANIE CERTYFIKATU 20 ZŁ

Problematyka Ochrony na Statku

(Certificate of proficiency in security awareness)

Wymagania

brak

Terminy

Kurs organizowany na zapisy

Zapisz się na kurs

Dodatkowe

Świadectwo w zakresie problematyki ochrony na statku ważne jest bezterminowo TERMINY DO UZGODNIENIA POD NUMEREM TELEFONU 603084228.

Dla Członków Załóg z Przydzielonymi Obowiązkami w Zakresie Ochrony

(Certificate of proficiency for seafarers with designated security duties)

Wymagania

brak

Terminy

TERMINY DO UZGODNIENIA POD NUMEREM TELEFONU 603084228.

Dodatkowe

Świadectwo dla członków załóg z przydzielonymi obowiązkami w zakresie ochrony ważne jest bezterminowo OPLATA ZA WYDANIE CERTYFIKATU 20 ZŁ

Ratownik Morski

(Proficiency in survival craft and rescue boats other than fast rescue boats)

Pierwszy raz

Uaktualnienie

Wymagania

-Posiadanie aktualnego certyfikatu w zakresie Indywidualnych Technik Ratunkowych (może być przeterminowany, ale nie dłużej niż rok przed rozpoczęciem kursu) -Wypływany 6-miesięczny okres -Jedno zdjęcie paszportowe

Terminy

30.01.2024-01.02.2024

3

Dodatkowe

OPLATA ZA WYDANIE CERTYFIKATU 20 ZŁ

Pierwsza pomoc medyczna

Wymagania

-Posiadanie aktualnego certyfikatu w zakresie Elementarnych Zasad Udzielania Pierwszej Pomocy Medycznej

Terminy

TERMINY INDYWIDUALNE DO UZGODNIENIA -INFORMACJA POD NUMEREM 603084228

Dodatkowe

OPLATA ZA WYDANIE CERTYFIKATU 20 ZŁ

Kursy STCW dla żeglarzy

 

Kursy bezpieczeństwa

Przeprowadzane na podstawie Konwencji STCW-1978 kursy bezpieczeństwa dla żeglarzy są obowiązkowe dla osób, które pracują na statkach i żaglowcach okresowo bądź na stałe. Także osoby hobbystycznie zajmujące się żeglarstwem mogą z nich korzystać w celu poszerzenia swojej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa. Realizowane zgodnie z wymogami prawnymi, kursy STCW dla żeglarzy stanowią przykład kompleksowego szkolenia, który przygotowuje do pracy na morzu, gwarantując odpowiednie kwalifikacje członkom załóg pływających. Przy jego przygotowaniu uwzględniono wymagania określone przez IMO i rozporządzenia Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 173/05).

Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia wszystkie osoby zainteresowanie zdobyciem wiedzy w zakresie bezpieczeństwa na morzu i uzyskaniem certyfikatu wystawianego przez Urząd Morski. Jest to istotna część przygotowania każdego członka załogi. W skład kursów STCW dla żeglarzy wchodzą zarówno lekcje teoretyczne, jak i ćwiczenia praktyczne. Wymagania dotyczące przygotowania się do poszczególnych zajęć zostały szczegółowo określone na naszej stronie. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi wymaganiami i przebiegiem kursów.

Podczas kilkudziesięciu godzin zajęć kursanci dowiadują się między innymi, jak uzyskać pierwszą pomoc na jachcie i w morzu, a także jak gasić pożar na pokładzie. To tylko niektóre elementy, jakie obejmuje kompleksowy program. Szkolenie jest dedykowane zwłaszcza studentom Akademii Morskiej. Uzyskany certyfikat jest wymagany dla członków załogi jachtów komercyjnych i nie tylko.

Uczestnicy BASENU (kurs ITR) zobowiązani są posiadać na ćwiczenia praktyczne :

  • ręcznik
  • klapki
  • czepek
  • strój kąpielowy, kąpielówki typu slipy bądź przylegające spodenki kąpielowe (zakaz pływania w spodenkach plażowych/bermudach/szortach)
  • siatkę (worek) na obuwie

Uczestnicy POLIGONU (kurs P.POŻ) zobowiązani są posiadać na ćwiczenia praktyczne:

  • kombinezon (roboczy) lub kombinezon jednorazowy
  • obuwie sportowe
  • rękawiczki jednorazowe lub rękawice robocze

Wymagane dokumenty:

Do kursu Indywidualne techniki ratunkowe – uaktualnienie oraz Ochrony przeciwpożarowej stopnia podstawowego – uaktualnienie: kserokopia certyfikatu + kserokopia książeczki żeglarskiej (1 strona ze zdjęciem oraz 6-miesięczną praktykę pływania w okresie ostatnich 5 lat).

Uwaga Studenci Akademii Morskiej! Szkolenia dla Was w specjalnych cenach! Dla Grup zorganizowanych indywidualnie uzgadniane rabaty!